Skip to main content
Välkommen till Spårvägsforum 2019!

Välkommen till Spårvägsforum 2019!

##Program##
(observera att tider kan ändras)

 

###Torsdag###
**10.30 - Registreringen öppnar**

**11.00 – 12.00 – Föreningens årsmöte**
Öppet för föreningens medlemmar och associerade medlemmar. Handlingar mailas ut till de som anmält närvaro samt kommer finnas upptryckta i begränsad mängd på plats. Observera att 12.00 är senaste sluttid, mötet kan avslutas tidigare.

**12.00 – Lunch serveras i hotellets restaurang**
Önskar du äta lunch är det viktigt att du är på plats klockan 12 och är föranmäld.

**13.00 - 15-30 - Studiebesök längs kommande spårvägen i Uppsala**
Uppsalas spårväg har tagit många steg mot förverkligande sen förra året, och även om utmaningarna som måste lösas är många, så är intresset för projektet stort. Med buss lämnar vi konferenslokalerna och besöker några intressanta platser där Uppsala med hjälp av spårvägen kommer att utvecklas. Vi kommer att resa med den längs den tänkta sträckningen och göra stopp längs vägen, bl.a. vid Ultuna, Bergsbrunna station, Gottsunda och Ulleråker.

**15.30 - 16.00 - Nätverksfika**

**16.00 - 16.30 - Så bra blev det sen**
Visionsskisser är ofta tilltalande och men döljer många praktiska problem som måste lösas. Projektet att omvandla Gamlestadstorget i Göteborg till en mer attraktiv plats med hjälp av spårväg har varit igång sen 2011 och delar är nu färdigt. SWECO presenterar hur projektet ser ut nu, och hur man arbetat med att ta fram en bra trafiklösning som fungerar både tillfälligt i närtid och hur den långsiktiga lösningen kommer se ut.

**17.00 - 17.30 – Tvärbanans Kistagren – Hur går det?**
Bygget av Tvärbanans Kistagren är startat och i projektet ska lejonparten av upphandlingarna just starta. Martin Lindahl som är teknik- och designansvarig i programorganisationen för Tvärbanans Kistagren kommer att ge oss en uppdatering kring hur projektet fortskrider och vilka nästa steg blir.

**19.00 – Nätverksmiddag**
Vi äter middag tillsammans i hotellets restaurang. Efter middagen finns möjlighet för fortsatt mingel på närliggande Bishop's arms.

 


###Fredag###
**8.30 – 9.30 – Light rail lessons learnt worldwide**
Light rail has several potential benefits, both from a mobility and urban quality perspective. However, not all light rail systems are a success and there is much debate about the costs. Niels van Oort, co-director of the Smart Public Transport Lab at TU Delft, investigated 61 cases worldwide and will share his findings on the wider benefits of light rail.

_Van Oorts book will be available at a special discount at the conference for €75. This fee will be added to your invoice if you wish to purchase it. You can reserve your copy at registration and limited copies will be available without reservation at the conference._

**9.30 – 10.30 – Internationell utblick från Dijon**
Dijon i Frankrike fick sin nya spårväg för några år sedan. Vilka var utmaningarna och vad spelar spårvägen för roll i stadsutvecklingen för Dijon? Simon-Pierre Trezeguet, chef för Engies avdelning för stora transportprojekt kommer ge oss en inblick i  projektet.

**10.30 – 10.45 - Nätverksfika**

**10.45 – 11.15 – Hur möter design större krav på trivsam resandemiljö?**
Spårvagn kan anpassas för att attrahera passagerare genom design. Vi kommer se allt högre krav på trivsam resandemiljö där passagerare kommer relatera sina behov till hur övriga miljöer blir attraktivare. Som hemmiljö, arbetsmiljöer, offentliga miljöer. Och inte minst bildesign. Spårvagnar har en stor potential i att vara attraktiva, i stadsbilden och i inredningen. Idesign visar på hur man kan gestalta och jämföra olika designlösningar innan designen spikas för att säkerställa en attraktiv helhet.

**11.15 – 11.45 –Life cycle approach in system choice and procurement**
Life cycle approach helps to define and understand the functionality and economy of an urban transport system. It is a good tool for system choice and purchase and suits well for tram systems. Antero Alku, M.Sc. (eng) is a private consultant. He has experience of the tram procurement for Helsinki and new tram system planning and purchase for Tampere.


**11.45 - 12.30 – Presentation av VTI-rapporten ”Rekommendationer för funktionell utformning av Spårvägssystem”**
Under 2018 släppte VTI en ny rapport som är tänkt att vara vägledande  för städer som vill bygga spårväg. Spårvägsforum är en av de första platserna där rapporten presenteras. Thomas Johansson var en av författarna och presenterar både processen kring framtagandet av rapporten och innehållet.

**12.30 – 12.40 – Avslutning och kommande aktiviteter**
Kort information om kommande aktiviteter, studieresor med mera.

**12.45 – Lunch**

**13.30 – 15.00 Styrelsemöte**
Konstituerande styrelsemöte öppet för föreningens valda styrelseledamöter.

 

###Praktisk information###
Konferens äger rum från 12.00 den 14/3 till 13.45 den 15/3. Mötet föregås av föreningens årsmöte, och efterföljs av styrelsemöte.
Deltagande 2 dagar 6400 kr
Deltagande 1 dag 5400 kr

Observera att Spårvagnsstäderna är en ideell förening och därför tillkommer ej moms på beloppen.

Arrangemanget är öppet för Spårvagnsstädernas medlemmar, associerade medlemmar samt särskilt inbjudna gäster. Ett begränsat antal studentplatser med reducerad avgift finns tillgängligt, kontakta kansliet för mer information.

Anmälan till konferensen är nu stängd, men det kan finnas ströplatser. Om du är intresserad kontakta hans.cruse@sparvagnsstaderna.se för mer info.

**Boende**
Observera att du själv måste boka hotellrum. Vi har ett avtal med Elite Academia, där rum bokas för 1495 kr/natt inklusive moms. För att få rabatten kan du antingen ringa hotellet direkt på 018-7809900 eller maila på reservation.academia@elite.se. Observera att bokningskoden ej fungerar via onlinebokningen. Skulle hotellet bli fullbokat finns ett flertal närliggande hotell tillhörande ett flertal olika kedjor såsom Radisson, Scandic och Nordic Choice.

**Utställarplats**
Även i år finns möjlighet för ett begränsat antal utställare att ställa ut sina produkter i anslutning till lokalen. Utställarplats kostar 13 500 kr. Då ingår även anmälningsavgift för en person. Kontakta kanslichef Hans Cruse på hans.cruse@sparvagnsstaderna.se om ni vill ställa ut.

**Tillgänglighet**
Observera att studiebesöket kan komma att genomföras med bussar som inte är fullt tillgänglighetsanpassade (veteranbussar). Om du inte har möjlighet att gå upp och ner för en busstrappa, meddela detta vid anmälan så ser vi till att åtminstone en av bussarna är tillgänglighetsanpassad.