Hoppa till huvudinnehåll

 

Elbilar inte enda lösningen när transporterna ökar

2021-01-22

Det krävs satsningar på kollektivtrafik och cykelvägnät också....I storstäder kan man i stället styra över till kollektivtrafik, cykel och gång, menar de.

Nearly two thousand applied for a test passenger to the Tampere tram - the winners can try to pay and get off the trolley from t

2021-01-20

- We want to build a tram way for everyone....

Uppsala planerar för spårväg

2021-01-20

Uppsala planerar för spårväg Uppsala spårväg planeras att gå från en ny station vid Bergsbrunna, över...Det är inte beslutat exakt var spårvägen ska dras fram ännu. Det kommer att fastställas under detaljplaneskedet.

Koppla Lindholmstunneln till Första Långgatan i Göteborg

2021-01-17

Lindholmstunneln med anslutning till Första Långgatan skulle knyta samman älvstränderna och staden för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. ...

Efter rimfrost-kaoset: Nya spårvagnarna tål mer

2021-01-15

"De två provdriftsvagnarna hade inga problem", berättar Niclas Olsson, affärschef för spårvagn på Västtrafik....