Hoppa till huvudinnehåll

Spårvägar skapar attraktiva städer

Spårvägar skapar attraktiva städer

Moderna spårvägar ger inte bara en effektiv kollektivtrafik utan bidrar även till att skapa en attraktiv stadsmiljö.

 

Lagt spår ligger

Spårvägsbyggen är långsiktiga investeringar. De visar att det här under lång tid kommer att finnas kollektivtrafik med hög kapacitet. Man brukar tala om att trafiksystemet signalerar ”permanens”. Detta är strukturerande och drar till sig arbetsplatser, bostäder, butiker, service och aktiviteter utmed sträckningen. Därmed motverkas utvecklingen mot ett utglesat samhälle (urban sprawl). Ett sådant är svårt att försörja med kollektivtrafik och leder till ökad biltrafik.

 

En skönare stad

Spårvägar innebär ofta i internationella exempel att hela gatumiljön renoveras. Biltrafiken minskar och fotgängare och cyklister kan använda gaturummet. De gator där den nya spårvägen går fram får vanligtvis ny markbeläggning på trottoarer och på de ytor som är kvar för biltrafik.

Spårvägsteknikerna arbetar i regel nära dugliga industridesigners. Det är vanligt att den nya spårvägen får ett enhetligt formspråk, som återfinns i exempelvis hållplatsutrustning, kontaktledningsstolpar, gatumöbler i anslutning till banan, och i andra sammanhang. Spårvagnarna har ofta en färg och form som ska överensstämma med ”stadens själ”. I många fall har framstående konstnärer utsmyckat de nya gatumiljöerna, med skulpturer och andra installationer.

Den moderna spårvägen utgör heller ingen barriär i gatumiljön. Endast undantagsvis monteras staket eller andra avspärrningar invid spåren. Tvärtom - spåranläggningen hålls öppen och tillgänglig eftersom spåren visar var man kan förvända sig att en spårvagn kan komma att passera.

 

Ökar värdet på fastigheter

Värdet på fastigheter och lokaler är ofta högre utmed spårvägar än där spårtrafik inte finns. Värdestegringen kan dock ta olika lång tid i olika städer.

 

Bilaga Storlek
Om spårväg med noter (PDF) (151.25 KB) 151.25 KB