Hoppa till huvudinnehåll

Spårvagnar har hög kapacitet

Spårväg i Dublin, en av städerna med långa spårvagnar. Bild: William Murphy - CC BY-SA

Spårväg har en kapacitet som i vissa fall kan mäta sig med tunnelbana.

Spårvägars och andra transportmedels kapacitet varierar starkt beroende på hur kapaciteten beräknas och vilka specifika förutsättningar som råder. Nedan följer några exempel på kapacitetsberäkningar.

Trafikbolaget i Zürich (VBZ) bedöms ha ett av Europas bästa kollektivtrafikutbud. VBZ anger att de transporterar 2 000 passagerare per timme och riktning med en 36 meter lång modern låggolvsspårvagn (modell Cobra). Detta kan jämföras med alternativen, till exempel en 24,5 meter lång dubbel- ledad trådbuss, som transporterar 1 200 passagerare och en 18,5 meter lång konventionell ledbuss, som endast kan transportera 900 passagerare per timme och riktning.

 

Kan transportera upp till 3 600 i timmen…

I ovanstående exempel räknar trafikbolaget i Zürich endast med två stående passagerare per kvadratmeter, mot fyra, som vanligen brukar användas i motsvarande jämförelser. Anledningen är att man riskerar alltför långa tider för av- och påstigning med så många passagerare, vilket leder till längre restider och risk för förseningar. Men räknar man med fyra stående per kvadratmeter, kan motsvarande kapaciteter i femminuterstrafik vara 3 600 passagerare för en 40 meter lång spårvagn, 2 148 för en 30 meter lång spårvagn, 1 320 för dubbelledad buss och 1 104 för ledbuss.

 

...och i extrema fall upp till hela 14 000!

Men spårvägslinjer kan transportera ännu fler. I Budapest körs 54 meter långa spårvagnar som rymmer sammanlagt 352 passagerare i 1,5-minuterstrafik. Det ger en kapacitet på 14 080 passagerare per timme och riktning. Omräknat till per dag i båda riktningarna blir detta (med hänsyn till glesare trafik utanför högtrafik) totalt 122 300 passagerare på hela linjen. Omräknat till årsvärde blir detta 81,4 miljoner passagerare. Detta är en kapacitet i nivå med tunnelbana.

 

Kan förlängas

Vid behov kan spårvagnar förlängas genom att lägga till fler vagnar. Exempelvis kan en femdelad 32-metersspårvagn förlängas till en sjudelad vagn med 42 meters längd, genom att lägga till två ytterligare korgmoduler.

I Tyskland är 75 meter maximalt tillåten längd för spårvagnar som körs i anslutning till det allmänna vägnätet. Det ger en kapacitet på cirka 400 passagerare per spårvagnståg vid maximal belastning, med bara en förare.

Bilaga Storlek
Om spårväg med noter (PDF) (151.25 KB) 151.25 KB