Hoppa till huvudinnehåll

Utbyggnadsplaner för spårväg i Norden

Spårväg i snö i Norrköping.

Spårvagnsstäderna har sammanställt planer och idéer som finns för nya spårvägsanläggningar i Sverige och Norden. Här redovisas projekt som identifierats som önskvärda när man i kommuner och regionala organ analyserat behovet av ny kollektivtrafik.

Vissa spårvägsprojekt är redan beslutade och finansierade med lokala, regionala och nationella medel. Andra projekt har till exempel pekats ut i översiktsplaner och ligger tidigare i planeringsprocessen. Objekten kan vara stora som en helt ny spårväg i Uppsala och Köpenhamn eller betydligt mindre som en ny kurva i en korsning i Göteborg eller Norrköping.

 

Städer med spårvägsplaner i relativ närtid (innan 2030)

Spårvägsambitionerna varierar mycket mellan olika städer, och städer som Lund är i princip trafikklara, medan städer som Uppsala står inför ett definitivt start beslut de kommande åren. 

Läs mer om hur spårvägsplanerna ser ut i varje stad:

 

Städer med spårvägsplaner efter 2030

Flera städer arbetar långsiktigt med att skapa prioriterade stomlinje för busstrafiken på ett sätt som förbereder linjerna för spårväg. Det gör samtidigt busstrafiken mer attraktiv genom rakare sträckningar, ökad tydlighet och långsiktiga markreservat. Busslinjerna kan sedan utvecklas till spårväg när man ytterligare behöver öka kapaciteten och tydligheten i kollektivtrafiken.

Läs mer om de städer som har planer på att bygga spårväg efter 2030: