Hoppa till huvudinnehåll

Spårvagnsstädernas förtroendevalda

Spårvagnar har hög kapacitet

Spårvagnsstädernas styrelse väljs av årsmötet varje gång, och varje stad och landsting som är medlem kan nominera personer. Varje stad utser en ordinarie från den styrande majoriteten och en ersättare från oppositionen.

Ordförande

Patrik Hedlund (S), Uppsala kommun

Vice ordförande

Kent Lagrell (M), Region Västra Götaland

Ledamöter

Joakim Larsson (MP), Göteborgs stad
Mona Forsberg (S), Jönköpings kommun
Eva-Britt Sjöberg (KD), Norrköpings kommun
Lars Strömgren (MP), Stockholm stad
Bijan Zainali (S), Region Västra Götaland
 

Ersättare

Toni Usulic (M), Göteborg Stad
Joakim Dahlström (M), Jönköpings kommun
Olle Vikmång (S), Norrköpings kommun
Dennis Wedin (M), Stockholm stad
Jonas Segersam (KD), Uppsala
 

Verksamhetsrevisor

Mimmi Mickelsen (Göteborg)


Eventuella vakanser fylls vid årsmötet varje år.

Hans Cruse, kanslichef är anställd för att sköta föreningens löpande verksamhet. Kontakta gärna kansliet för medlemskap eller andra frågor.