Hoppa till huvudinnehåll

Teknisk kommitté för standardisering av spårväg

Spårväg på stationen i Haag.

Spårvagnsstäderna och Swedish Standards Institute, SIS samlar svenska intressenter som vill vara med och påverka hur spårvägar ska byggas och utvecklas.

Kommittén höll sitt första inledande möte i oktober 2013. I ett första steg handlar arbetet om att se över vilka standarder och styrdokument som finns och fungerar. Sedan startar arbetet med att ta fram de standarder som kommer att bygga framtidens spårvägar. I arbetet kommer det bli viktigt att bevaka den pågående europastandardiseringen för spårvägar. Arbetet finansieras av deltagande organisationer. 

Visst arbete pågår även hos Transportstyrelsen, och genom Branschrådet för tunnelbana och spårväg.

 

Målsättning

Målet för kommitténs arbete är att ta fram standarder inom området spårväg. Alla intresserade organisationer och företag är välkomna att delta. Kommittén kommer att hålla 3- 4 möten per år och varje deltagare förväntas ha ett engagemang, men deltagarna bestämmer själva i vilken omfattning man vill ta del i arbetet. SIS kommer att leda arbetet i kommittén och kommer att kalla till ett första möte när minst tio organisationer och företag anmält intresse.

 

Fördelar att delta

Genom att delta i arbetet kan din organisation och företag:

  • Påverka kommande standard så att den uppfyller företagets/organisationens behov
  • Få tillgång till senaste informationen inom ditt område
  • Få tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
  • Tillsammans med övriga deltagare identifiera områden där spårvägsbranschen kan vinna på att standardisera

Alla företag, myndigheter och organisationer är välkomna att delta i arbetet med standarder för spårvägar hos SIS.

Gå till webbplatsen för den Tekniska kommittén hos SIS

För mer information, kontakta gärna SIS projektledare på länken ovan. 

Foto: Richard Tucker, flickr.com