Hoppa till huvudinnehåll

Rekommenderade avtalsmodeller vid upphandling

Trafikverket och spårväg

Spårvagnsstädernas styrelse har den 24 november 2011 fastställt en rekommendation avseende avtalsmodeller som kan användas vid upphandling av spårvagnar i Sverige. Syftet med initiativet är att främja fortsatt införande av spårvagnar i Sverige, minska onödiga kostnader i kommande upphandlingar samt effektivisera upphandlings- och leveransprocesser.

I arbetet har representanter för både beställar- och leverantörssidan, fört en diskussion kring och enats om lösningar för viktiga kontraktuella principer för leveranser av spårvagnar. Marknadens parter är fortfarande fria att bestämma villkor för upphandlingar och leveranser, men genom rekommendationen får aktörerna verktyg för att förenkla processen.

Spårvagnsstädernas initiativ har sin grund i att det sker väsentliga förändringar i hur branschen ser på avtal och leveranser, t ex genom en förskjutning av arbetet att säkerställa verifiering av att leveransen motsvarar avtalade krav från beställarens organisation till leverantören.

I projektet har svenska beställare och europeiska leverantörer deltagit.

Bilaga Storlek
Rekommenderade avtalsmodeller vid upphandling (329.33 KB) 329.33 KB